23 април 2013 г.

"Съвременните хора са дошли до едно положение, че искат да живеят само на Земята. Казват: „Да си поживеем малко!”. Но Земята е едно място, дето вие си създавате вашето щастие или нещастие; място, отдето започва съдбата – ти или щастлив ще бъдеш, или нещастен. Земята е място на избор. Какво ще избереш? "