22 април 2013 г.

Сега вие може да кажете, че светът е грешен. Хората може да са грешни, но светът не е грешен! Светлината не е грешна, топлината не е грешна, всичките блага, всичките постъпки на хората не са грешни. Има нещо грешно, но цялата Земя не е направена само от кал – Земята е направена и от една чиста материя освен калта. Един ден ние ще се освободим от обвивката на Земята, в която грехът расте и се развива, и тогава Земята не ще бъде грешна. Това е, за което в Писанието се споменава: „Ще създаде Бог нова Земя и ново Небе”. Един ден и вие ще се освободите от тази предпоставка. Всеки човек е обвит в една такава обвивка. Ако погледнете човека, ще видите, че той е опасан от един тъмен черен пояс, който е носител на греха.