21 април 2013 г.

Досега само се е говорило за добродетели, а днес вече е нужно тяхното приложение. Чрез упражнението Пентаграм добродетелите оживяват в човека и почват да работят в него – това е психичното действие на Пентаграма. Нещо повече, тази идея се праща в света и се съдейства добродетелите на човечеството да влязат в дейност. Докато не научите Пентаграма, няма да имате никакъв успех.