20 април 2013 г.

В Слънчеви лъчи, когато се говори за майка, се подразбира онази Майка – в разумната Природа. Под думата майка е скрито името на Бога. Упражненията Слънчеви лъчи са от светилището на Посветените и са слънчева музика, слънчев говор и слънчево движение. Когато ги правите, вие сте проводници на Любовта и на светлината и пръскате тези лъчи и идеи, за да ги предадете на света. И когато пеете думите: „Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя – туй животът е на рая”, то в този момент у много хора в света почват да трептят в съзнанието им такива светли думи и идеи. Тези упражнения лекуват всички болести и недоразумения. Кракът, който се прегъва при упражненията и е във въздуха, взема слънчева енергия, а другият крак, който е на земята, дава.