19 април 2013 г.

Който играе тези упражнения (Слънчеви лъчи), ще придобие свобода. Те ще се изпълняват в света, оттук ще излязат инструктори. Със Слънчеви лъчи поставям една основа и затова те трябва да се играят съвършено. Всички светли Същества са привлечени чрез тях: чрез тези слънчеви упражнения ние правим основа и Съществата слизат и влизат в нас. Правим ли ги, противоречията се отстраняват, понеже упражненията неутрализират злото, а и великите напреднали Същества също ги правят. Музиката на Паневритмията и на Слънчеви лъчи ще събуди душите. Чрез слънчевите упражнения Земята се прониква от слънчева енергия. Слънчевите енергии, които слизат на Земята, се използват чрез тези упражнения, като първо ги възприемаме, а после ги изпращаме в пространството – и така много същества се повдигат. Тези упражнения освобождават човека от грижи.