17 април 2013 г.

Няма по-страшно нещо от обезсърчването. Представете си, че двама момци се състезават за една мома кой да я вземе. Докато момата не се е самоопределила към едного от тях, и двамата се вдъхновяват. Щом момата се определи към едного от двамата, вторият се попарва. Коя е причината за това? Двамата момци нямат право да се състезават за момата. Това е един процес, който Природата не допуща, това е един неестествен процес. Дето има състезание, това е човешки, а не Божествен процес. Вследствие на този процес един от двамата момци се попарва. Казвате: „Какво трябваше тогава да се прави?”. Още от началото този момък трябваше да премери своите сили: отначало още той трябваше да знае дали момата щеше да го вземе, или нямаше да го вземе.