16 април 2013 г.

Човешкият мозък още не е сформиран, той сега се сформира. Всичкото зло в света се дължи на недоброто сформиране на човешката глава… Сега някои питат: „Как трябва да живеем?”. Ще живеете по същия начин, по който е създадено вашето сърце. Доброто човешко сърце е по-добре създадено днес от неговия мозък. Злото в света произтича от два фактора: от недобре организираните мозъци на мъжете и от недобре организираните сърца на жените. В жената умът е добре организиран – тя е на по-прав път от мъжа, но по отношение на сърцето тя е на крив път. По отношение на сърцето мъжът е на правата страна, обаче по отношение на своя ум мъжът е на съвсем крив път. От ума на мъжа се раждат всичките престъпления. Кой върши войните в света? Все мъжете създават войните.