14 април 2013 г.

След като намерите, че е прав стремежът да има във вас желание да бъдете носители на Божественото, всички трябва да бъдете носители на Божествените идеи. Не само да вярвате в Господа, че има Господ: човек трябва да стане носител на Божествената мисъл и идея, в какъвто малък размер и да е – микроскопическа. Всеки ден прилагайте микроскопическата Божествена идея да давате – всеки да дава нещо от себе си. В даването е животът!