12 април 2013 г.

Да прегърнеш един човек, значи – аз така разбирам – да го заобиколиш с най-хубавите условия на живота, че той да е радостен, щастлив. То е Любов. Под думата целувка разбирам да му дадеш най-хубавата мисъл, най-хубавите желания – където и да ходи, да чувства, че в него има нещо. Той може да приема и да дава.