11 април 2013 г.

Та този закон, левитацията, е за екскурзиантите, те да го знаят. Екскурзиантите, които тръгват по планината, не трябва да имат много желания – трябва да остане едно желание в човека. Тогава, дето падне, няма да се натърти, но с едно желание като перце ще е. Перцето, дето и да го пуснеш, ще падне, но не ще се удари. Като тръгнеш в планината, не носИ много желания. Ако имаш много желания, има опасност, като си дигнеш крака, да стане навяхване – всичко може да стане. Сега този закон може да го приложите и в живота: когато тръгнеш в живота, не носи много желания.