10 април 2013 г.

"Всички наши желания, които ние ги имаме в нашия ум, туй, което желаем, винаги тегли към земята. Закона трябва да знаеш! Тежките хора са, които много желаят, много желания имат; които по-малко тежат, по-малко желания имат. Ако ти в даден случай можеш да отмахнеш всичките желания – да нямаш нещо, което да те привлича към земята, ти ще олекнеш. Левитацията е същият закон: ще знаеш закона да можеш сам да се освобождаваш. "