09 април 2013 г.

"В злото Бог иска да опиташ всички противоречия, които хората са създали, за да не ги правим; а чрез доброто иска да опиташ доброто, което висшите Същества са създали. Значи доброто е един плод на висшите Същества, които са завършили своето развитие; злото е плод на същества, които не са завършили своето развитие. Аз наричам злото недоузрял плод. "