07 април 2013 г.

Когато болният се повдигне вътрешно, той непременно ще оздравее, макар и наглед да изглежда неизлечимо болен. Тогава могат да се възобновят и белият дроб, и мозъкът. Направи ли човек реална връзка с Бога и намери ли отвътре силата, ще оздравее. Болестите си имат причина в човешките мисли, чувства и постъпки. Трябва да се пречистят умът, сърцето, волята – и тогава болестите ще изчезнат, а външните средства ще дойдат да помогнат. Ако умът, сърцето и волята не са в съгласие и не са пречистени, церовете не помагат.