06 април 2013 г.

Лекарят не може да лекува: лекарят може да ви постави в хигиенични условия, в хигиенична среда всред Природата, отчасти може да снеме товара, но той да лекува е невъзможно. Онова, което лекува в света, то е Природата, не хората. Че някой се е молил и с молитвата е оздравял – с молитвата той е асистент, казва: „Аз се молих и тъй оздравях”. Христос, Който разбираше закона, казва: „Да ти бъде според вярата!”. Както вярваш, тъй да ти бъде.