05 април 2013 г.

"На екскурзия в планината, когато времето е хубаво, ние сме в причинния свят; когато има вятър, буря – ние сме в умствения свят, а когато има облаци, мъгла – ние сме в астралния свят; върнем ли се у дома – ние сме във физическия свят. "