04 април 2013 г.

"Когато правиш екскурзия, не е все едно дали си излязъл в четвъртък, в петък или в някой друг ден, защото всеки ден си има свое предназначение. Ако искаш въображение, избери понеделник; ако си малодушен, мекушав – избери вторник; за остър ум избери сряда; ако искаш да развиеш нещо благородно, възвишено – избери четвъртък; петък е под Венера и ако искаш да облагородиш сърцето си, избери него за екскурзия. "