02 април 2013 г.

"Когато вашият живот е нещастен по някой път, вие се намирате като лъжата на Северния полюс, който всичко събира – искате всичко да съберете. Щом искате всичко да съберете, вие вече сте дежурни – имате службата на лъжата; или ако искате всичко да съберете, имате дежурството на злото. Лъжата има всичко – но на Северния полюс нищо не расте, не може да го използва. Тогава става една смяна, която сменя полюса. Един ден Земята така ще се обърне, че Северният и Южният полюс ще се обърнат, ще станат екватор. Туй, което сега наричате изток и запад, те ще станат два полюса и Земята ще се измени. Много пъти са се изменяли полюсите! Там е всичкото събрано богатство на лъжата и всичкото събрано богатство на злото. Всичко туй ще се стопи, ще стане един потоп. Онзи, големият потоп, е станал по единствената причина, че са се изменили полюсите – че всичкото събрано богатство на злото и на лъжата се е стопило и е наводнило цялата Земя. "