01 април 2013 г.

Доброто и злото живеят на Южния полюс, а Истината и лъжата живеят на Северния полюс. Лъжата се държи за Истината и двете се обичат, но се различават по характер. Лъжата е крайно користолюбива, Истината е толкова щедра, че нищо за себе си не иска, тя нищо за себе си не задържа. Истината е свободна: Истината по някой път иска да се разходи някъде и оставя лъжата за господар… Лъжата, като остане сама, вече обира навсякъде. Тия места, дето двата полюса са студени, дето има много студове – това се дължи на лъжата. Всичкия сняг е събрала лъжата, нищо не пуща – консервирала го е.