31 март 2013 г.

Ако искаш да разрешиш една идея от възвишен характер, непременно трябва да разбираш законите на Северния полюс. Що представлява Северният полюс? Той представлява онази Истина, с която човек може да борави. Що представлява Южният полюс? Той представлява доброто в света – който има всичките условия, при които ти можеш да разрешиш противоречията на доброто и злото.