29 март 2013 г.

Вие търсите щастието отвън: всеки от вас търси такъв човек, съвършен, с когото да се сдружи и да бъде щастлив. Това е най-голямото разочарование, което хората преживяват: те мислят, че са намерили или ще намерят такъв човек и остават разочаровани. Те не знаят, че съвършеният човек никога не се жени – съвършената мома няма защо да се жени… С една съвършена мома можеш само да дружиш, но да се ожениш за нея и да ? кажеш, че тя е твоя жена, твоя собственост – това никога няма да бъде.