28 март 2013 г.

Когато влезем във връзка с ангелите, това не е, за да ни кажат какво трябва да правим, а за да вземем пример от техния живот, да видим как те работят, за да работим и ние като тях. Ние не трябва да се стремим да влезем изрично във връзка с ангелската йерархия, но предимно във връзка с Бога. И когато влезем във връзка с Него, тогава ще влезем във връзка с всички други Същества и с Йерархията, защото Бог е Един, Той е Цялото и съдържа всичко в себе Си. Когато почнем да служим на Бога, тогава ще влезем във връзка с всички Същества, които служат на Бога, защото ще бъдем в хармония с тяхната дейност.