27 март 2013 г.

"Бог е допуснал злото, за да можете да мислите; Той е допуснал доброто, за да можете да го приложите. Сега вие казвате: „Не може ли без зло?”. Абсолютно злото не съществува в света. Единственото зло, което съществува в света, това е човекът; единственото добро, което съществува в света, това е пак човекът… Кажете ми сега, кое е онова, което съществува вън от човека? Ще кажете може би, че вън от човека съществуват някакви по-низки същества. Че и те са хора! Каквито същества и да вземете – по-низки или по-високи от човека, те са все човекът; и ангел да вземете, и той е човек… Казвате, че човек е същество, което мисли. Тогава и ангелът мисли, и архангелът мисли, и херувимът мисли, и серафимът мисли. Това са човеци, които не се поддават на никакви слабости. "