25 март 2013 г.

Всички трябва да призоваваме Бога с всичкото си сърце, за да се изявят Божествените благословения на всеки един. Всички хора трябва да участват в Божествените благословения, защото благата са за всички, не само за един. Бог обича всички хора да участват в големите блага, които Той е приготвил, но за да участват, те трябва да се учат. Затова проповядвам: Любовта е единственият път, по който можем да се домогнем до Божиите блага, единственият път, по който можем да станем културни.