24 март 2013 г.

"Един от най-трудните въпроси е самовъзпитанието, той е много труден въпрос. Природата е разумна фирма… Тя обича честни чиновници, които работят за нея, пък тя се грижи за тях: ако служиш, ще ти се оправят работите. Понеже досега само за своите работи си мислил, като речеш да работиш за себе си – тя разваля; като работиш за нея, започва да ти върви; като намери, че работиш повече за себе си, отколкото за нея – хайде навън. Туй е идеята, която трябва да залегне във вас – не какво мислят хората. Всъщност човек трябва да знае служи ли на Бога. "