23 март 2013 г.

"Кой е най-високият планински връх в човешкия живот?... Най-високият връх в човешкия живот, това са неговите лични чувства. Той, като се качи на този висок връх, ще има един широк простор. Но този връх е причина за всички нещастия – не всички, но повечето нещастия произтичат от този връх. Там, ако не си внимателен, може да паднеш и да си изкълчиш крака – има дебели снегове, стават големи пороища, големи бури. Та които се качват на върха, някои идат в големи мъчнотии; и които са в подножието на този връх, трябва да бъдат далече – даже при подножието на този връх е опасно! Та човек трябва да разбира законите на своите лични чувства. "