22 март 2013 г.

Нека да пеем всяка сутрин песента „Красив е животът”! При пеенето ? да мислим за красотата, за висшите Същества. И като мислим върху идеята, вложена в песента, същевременно да съзерцаваме известни образи и да си ги представим живо. Така да се издигнем до онези висши чувства, до космичната Любов, която представлява едно състояние на висше съзнание или свръхсъзнание. Тогава почваме да даваме и присъстващите се издигат в съзнанието си до висша област, и от нас вече излиза сила, която изпълва всички слушатели.