20 март 2013 г.

"Преди хиляди години човек е бил нещо велико сам по себе си, но този, великият човек, започнал да се смалява и дошъл до едно голямо смаляване, и се превърнал в едно микроскопическо същество, че като нямало накъде надолу да слиза, започнал да се движи нагоре. Туй го наричат еволюция – започнал да еволюира. Хората казват, че човекът е произлязъл от нисшия живот. Не, нашият живот е произлязъл от висшия живот... Висшето, като се смалявало, станало нисше; нисшето, като се въздигнало, станало висше. "