19 март 2013 г.

Вие се възмущавате от болестите. Болестта е един метод. Ако болести в света нямаше, ако страдания нямаше, хората щяха да бъдат крайно жестоки, твърди – твърди като диамант: вие не може да влезете между тях. Благодарение на тия страдания между хората се образуват известни връзки… Човек може да бъде щастлив и в своите страдания. Нещастието в живота произтича от онова вътрешно неразбиране.