18 март 2013 г.

"Най-първо въпросите между мъжете и жените трябва да се разрешат. Жена никога да не се жени за един мъж, когото не обича; мъж никога да не се жени за жена, която не обича. Дете никога да не се ражда от една майка, която не обича; или майка да не ражда дете, което не обича – тя да роди дете, което обича. Всичко в света трябва да стане по Любов. Това изисква Природата. "