16 март 2013 г.

Майката е първата възпитателка на детето си, затова тя сама трябва да изучава закона на внушението и на самовнушението и да каже на детето си какво трябва да дойде. Тя предварително още трябва да му представи една пълна скица. Има и второстепенни фактори, които вземат участие при възпитанието на детето. Най-първостепенни са главно майките – те регулират целия живот на детето.