15 март 2013 г.

"Вие обещавате едно и после се изменяте. Аз съм слушал младите моми да казват: „Господи, дай ми един възлюбен!”. Господ ? даде и тя забрави Господа, започне да се облича, да ходи по журфикси, по представления, по концерти, на опери. НародИ деца и започват да умират: едно умре, друго умре, най-после и възлюбеният умре. Ти на възлюбения си ще кажеш: „Аз имам един възлюбен, на Когото съм обещала да живея по Любов. Ако и ти искаш да Му служиш с Любов, може да се съединим и двамата да живеем; ако не искаш, не искам да се съединя с тебе!”. Аз, ако бях жена, на децата ще кажа: „Ако сте готови да служите на Бога с Любов – елате: ще стана бременна с тебе, ще те нося; но ако не искаш да служиш – такъв син или такава дъщеря не искам”. "