14 март 2013 г.

"Мнозина казват: „Какво е учил Христос?”. Христос е учил, че сърцето на човека трябва да бъде топло, а умът му трябва да бъде студен. Душата на човека трябва да бъде изпълнена с живот, а човешкият дух трябва да бъде изпълнен със сила, защото силата е носителка на студенината в себе си: който е силен, той е студен... Когато в Природата е студено, тя иска с това да застави хората да мислят; когато иска да внесе повече чувства в хората и да подобри чувствата им, Природата внася повече топлина и ние казваме, че времето е топло. "