13 март 2013 г.

Преди да създаде човека, Бог създаде материалите, от които той ще бъде направен, и после го сглоби от тези материали. Значи всички животни, птици, риби, насекоми, растения, вода, въздух, светлина и тъмнина – това представляват материали, условия, от които човек трябваше да бъде създаден. В човека има и тъмнина, и светлина, и вода, и въздух, и твърда почва, и зверове, и млекопитаещи, и змии, и гущери, и насекоми, и растения – всичко това съществува в самия човек. Човек е между тях, разхожда се като в рая и ги управлява. Когато човек съгреши, Господ го изпъди от рая и тогава животните взеха надмощие в него: той стана последен слуга и се обезсърчи.