12 март 2013 г.

Искат да кажат някои: „Защо Бог създаде човека по образ и подобие Свое?”. Направил го е Бог подобие Свое, но Бог е оставил нещо, което не е дал на човека. Значи създаде го по образ и подобие на Своя ум, създаде го по образ и подобие на Своето сърце, но не го създаде по образ и подобие на Своята воля. И понеже човек си е позволил да присвои това, което Бог не му е дал, той внесе греха в света, престъплението, страданията. Всичките страдания на хората се дължат на това, че те искат да бъдат и по воля като Бога – да заповядват.