11 март 2013 г.

"Материята, от която сте направени, е кал. Сега Бог ще направи Адам от друга кал – от първата кал нищо не излезе, неуспешно беше; и от Ева нищо не излезе. Адам го направи от кал, Ева я направи от човека. Сега Бог наново прави Адам, но от друго място ще вземе материалите. Писанието казва: „Роденият от Бога грях не прави”. Трябва сега всички да се родят! Христос казва: „Роденият от Дух и вода”. Туй е сега новият състав! "