10 март 2013 г.

Защо дойдЕ нещастието в света? Заради недоволството на Адам – Адам създаде едно недоволство… Като видя животните по две, не се зарадва и каза, че щом Господ на тях е дал, че и на него ще даде. Но си каза: „Господ ме пренебрегна, Той трябваше първо на мене да даде, после на тях”. Ето къде беше мисълта му слаба!... Тази мисъл, че го е пренебрегнал Господ, е крива. Той трябваше да си помисли: „Като е дал на животните другарки, на мене ще даде нещо по-хубаво”. И всички страдаме от този недъг на Адам – мислим, че и ние сме пренебрегнати.