08 март 2013 г.

Хората се спъват сами, като се делят на мъже и жени. Жените казват: „Ние сме от нежния пол, не сме силни като мъжете”. Според мене жените оперират с най-мощната сила в света – с Любовта. Грешката е там, че жените са употребили Любовта повече за своите изгоди, отколкото за изгодите на своите ближни, жените са употребили Любовта повече за своето изкушение. Според мене жените остаряват от много Любов… Жената няма какво да чака и да търси Любов от другите – тя самата е извор, от нея трябва да тече Любовта навън.