06 март 2013 г.

"Има един богоизбран народ в света, но този народ не са нито англичаните, нито евреите, нито кой да е друг. Този народ е цялото човечество, като нещо цяло. Този богоизбран народ е съставен от всички Същества, от всички хора, които мислят, защото човек се отличава именно по своята мисъл. По това аз определям човека – и същевременно казвам: този човек, който изправя своите погрешки, той е човек; който не изправя погрешките си, той е животно. "