05 март 2013 г.

Толкова години вече аз говоря на българите! Ако бях говорил на други народи, досега светии щяха да станат. Те казват: „Този човек разсипа нашата вяра”. Че каква вяра имате вие? Ако имахте вяра, досега от България щеше да стане нещо, но вие нямате вяра. Та и историята показва, че сте хора, които вървят без вяра. Аз искам да туря българите в правия път, затова казвам: вървете по българския път, който Бог е определил! Не ходете по вашите пътища, защото ще ви пати главата.