Проект за основно съдържание на сайта

 Основни функции на сайта, насочени към широк кръг посетители:

 1. Да запознава желаещите с основните елементи на Новото учение.
 2. Да информира за организационната структура и звена на ОББ.
 3. Да информира за основните обществени изяви на ОББ.
 4. Да информира за централно управляваните проекти в ОББ. Сметки за дарения и др. начин за помощ. Отчети за текущото състояние по тези проекти.
 
Функции на сайта, насочени към членове на ОББ:
На първо време подобни функции няма да бъдат реализирани. При необходимост може да се направят много интересни и полезни неща, например:
-         комуникационна среда (форуми, под-сайтове...) за работните комисии;
-         среда за подготовка и публикуване на официалните документи свързани с работата на ОББ;
-         инкубатор за полезни идеи;
-         среда за управление (търсене на помощ и даване на отчет) на проекти на местни братски групи;
-         и т.н.
Всичко това ще зависи в бъдеще от наличието на организационна готовност от ръководството на ОББ – наличие на ясно съзнание какво и защо се иска и някакво понятие приблизително как може да бъде постигнато.
 
Екип за изграждане на сайта:
 1. Иван Джеджев (homeo at mail.bg)– ръководител на проекта, пълномощен представител на УС на ОББ, участва в изграждането на концепция;
 2. Васил (vasilbvbg at abv.bg) – техническа основа на системно ниво + концепция и реализация;
 3. Зара (zoraora at gmail.com) – техническа основа на приложно ниво + концепция и реализация;
 4. Администратор на сайта, определен от ОББ - търсим
 5. Димо (d123 at mail.bg) - текстове и реализация.
Ще бъде необходим един администратор, определен от ОББ. Техническият екип ще подпомогне обучението му за конкретната техническа среда. Техническият екип няма да изпълнява пряко задачи по обновяването на сайта със съдържание.
 
Проект за основно съдържание на сайта:

(Правна и обществена идентичност: Кои сме ние?)

 1. Общество                                        

·        ОББ: същност и цели – кратка статия, подобна на например на тази.
·        История на ОББ (вариант: 1897-1913, 1914-1921 , 1922-1944, 1945 – 1997)
·        Устав на ОББ (вариант – тук)
·        Управителен съвет на ОББ (вариант - тук)
·        Работни комисии (вариант: не е наличен)
·        Издателство ББ (вариант: тук) - кратко предтсавяне, линк към сайта
·        Братски групи в България (вариант: не е наличен)
·        Братска общност в широк смисъл (вариант: тук)
В тази статия предлагам да се съобразим с факта, че една немалка част от състава на Общество ББ идва извън състава на редовно посещаващите братските групи по градове и участва много активно в братския живот.
 
  (Духовна идентичност: Какво ни вдъхновява?)
 1. Новото учение

Уводна част
·        Кратко изложение на идеите (материали: Увод към Новото учение, Интервю, Философски мироглед, Новата философия).
·        Основни акценти (съдържа повече детайли и има сравн. по-голям обем)

 Словото (линкове към сайта на ИББ)

  
Биографична и историческа част
 • Биография на Учителя (вариант: тук)
 •  Ученици (историческа справка) (вариант: не е наличен)
 •  Биографични филми (представителни клипове)
 
  Методическа част

 

 • Молитвата (+ формули, + упражнения за мисълта, сила и значение на мисълта и т.н.)
 •  Музика от Учителя –представяне и популярни примери (вариант: тук) Музиката въобще.
 • Ролята на Слънцето (вариант: тук)
 • Здраве (Правилно хранене + Физически упражнения (дишане, 6-тте, 21,...вариант: тук))
 • Влиянието на планините. Рила – свещена обител.
 • Паневритмия (вариант:тук и тук)
 
 
(Прагматично- битийна идентичност: С какво се занимаваме?)
 1. Братски живот 
 • В-к "БЖ" - кратко предтсавяне, линк
 • Сп. "ЖЗ" - кратко предтсавяне, линк
 • Традиционни за ОББ духовни празници (Традиции на ББ )
 • Традиционни братски събори (Учредяване на съборите)
 • Новини
 • Сродни сайтове (връзки с други братски сайтове- кои точно?)
 • Духовни мостове (Нашият поглед и разумно отношение към сродни духовни учения)
-          Към антропософията (вариант: тук)
-          Към други духовни учения (кои?)
 
Легенда:
- зеленият цвят означава, че съответните текстове или липсват изцяло към момента, или се нуждаят от пренаписване и основно актуализиране
- тъмно синият цвят означава, че разполагаме с някакъв начален вариант, като текста е наш и му предстои одобрение.