03 март 2013 г.

"Всички вие вярвате в историческия Христос, Който е дошъл на Земята да проповядва на хората, учил ги е, но нито един от вас не е направил един решителен опит – да види в какво седи Неговото учение, да го приложи и опита. Вие минавате само за християни, както минавате за българи. Казвате: „Аз съм българин”. Че какво си направил за България? Вие само носите името българин. Аз считам за българин онзи, който може да помогне на българите; аз наричам българи онези, които могат взаимно да си помагат. А сега има българи, които спъват работите. "