01 март 2013 г.

С какво се отличава българинът като народ? Българинът се отличава с голяма твърдост. Надали има народ, който да е толкова упорит като българина.