28 февруари 2013 г.

Цитират от Писанието: „В едно тяло”. В едно тяло – подразбира еднаква Любов. Ако ти ме обичаш, както аз те обичам – то е едно тяло. Ако аз не те обичам, както ти ме обичаш – то не е едно тяло. Тялото е в Любовта. Това тяло, в което трябва да живеем, трябва да бъде толкова голямо, колкото цялата Земя – да не се усещаме стеснени. Ти да си на единия полюс, на Северния полюс, твоята възлюбена – на Южния полюс, и пак да си гугукате. Щом дойдете на Екватора, на едно място – ще има караница.