27 февруари 2013 г.

"Всеки човек, който не може да се въздържи, той няма Любов. Ако Любовта е по-слаба от онзи напор, каква е тази любов?... Любовта разбира всичката разумна жертва. Под думата любов аз разбирам да дадеш всичката разумна жертва, която можеш да направиш заради някого; не глупава жертва, но разумна. Това е Любов. "