26 февруари 2013 г.

Сам човек в света нищо не може да направи. Когато в даден случай вие правите нещо по своя воля, вие не сте в закона на Любовта. Аз отричам, че Любовта произтича от човешката воля – Любовта е един акт на Божественото в човека. Когато ти се запалиш от Любов, това е Божественото, което действа в тебе. Казва Писанието, че Бог е и в животните, и в хората. Любовта се дължи на Божествения импулс, който твори. Когато и животните дойдат до този Божествен импулс – да работи в тях, съвсем се изменя и тяхното естество.