25 февруари 2013 г.

"Всички хора на Любовта са красиви. Когато те обикнат и когато обичаш, винаги ставаш красив, само че в двата случая има разлика в тази красота. Когато обичаш, ще станеш красив по един начин, а когато те обичат, ще станеш красив по друг начин. Когато обичаш, ще бъдеш мъж; когато те обичат, ще бъдеш жена. Когато обичаш, ще развиваш своя ум; когато те обичат, ще развиваш своето сърце. "