24 февруари 2013 г.

"Кои са признаците дали някой ви обича, или не? Първият признак, че някой е почнал да ви обича, е това, че ставате хубави… Вторият признак, че е почнал някой да те обича, е това, че вече ти не си заспал: ти започваш да се движиш натук-натам, да се мърдаш, да човъркаш нещата, и не се подчиняваш на никого; тогава ставаш особен, имаш особено мнение, не се подчиняваш; тогава ти ставаш бамбашка човек. Третият признак, когато те обикне някой – ти ставаш мекичък, приятен като някой ароматен плод. Допреди да те е обикнал, ти си груб, но след това ставаш мекичък, нежен. Следователно ако ти не си мекичък, ако не се мърдаш, т.е. ако не мислиш и ако не си станал красив, никой още не те е обикнал. Ако имаш тези три качества в себе си, това показва, че те е обикнал някой. Кой е той, това не е важно, то не трябва да се прави въпрос. "