23 февруари 2013 г.

Сега мнозина се запитват защо са страданията в света. Страданията в света са дошли, защото хората минават през една област на астралния свят – света на страстите, на чувствата, дето те искат да се удоволстват с всичко, което им е дадено. Но това е отровата на цялото човечество – вследствие на това те минават през ред страдания, изпитания, разочарования. Почти всички съвременни хора са отровени, вследствие на което са крайно недоволни. Едни са недоволни от жена си, други – от мъжа си, трети – от децата си, четвърти – от майка си, пети – от работата, от занятието си, вследствие на което са готови да умрат и казват, че не струва да се живее.