22 февруари 2013 г.

Някоя мома се влюбила в някой момък. Не е лошото в това – Любовта е благословение от Бога, но след като се влюбила, започва да го ограничава и да му казва да не гледа другите жени. Ето, там е белята. „Че как да не ги гледам? Господ не създаде само тебе, създаде и другите моми: както гледам тебе, така ще гледам и другите.” Тогава той ? дава един прав отговор: „Докато си жива, ще гледам и другите като тебе, но щом умреш, тогава ще гледам само тебе и ще си казвам, че като тебе друга няма”. Това е едно психологическо състояние. Хората се намират в едно постоянно противоречие. Кога? Когато се намерят пред съблазънта. Съблазънта неизбежно ще дойде – тя е спънка в живота, нарочно поставена за изпитание на хората.