21 февруари 2013 г.

Всеки човек, който обича, е музикант, защото Любовта е музика – Любовта е небесната музика. И който не обича, никакъв музикант не е… Певецът, който иска да бъде добър певец, да не се влюбва. Под влюбване разбирам човешката любов. Любовта е естествен процес, а влюбването е пресищане. Щом имаш влюбване, ще дойдат обезсърчения, недоразумения и пр. Да се прави разлика между Любов и влюбване. Щом музикантът се влюби, загазва.